Centrala

Galec Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137 (Oxygen Park A)
02-231 Warszawa
NIP: 522-25-86-670, REGON: 017195950, KRS: 0000051602 Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał Zakładowy: 593 500 PLN

Tel: 22 264 50 91
e-mail: main@polska.leclerc 

Galec Sp. z o.o. oświadcza, że nie wyraża zgody na poddanie sprawy sporów konsumenckich pod rozstrzygniecie organów pozasądowych w oparciu przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Ustawienia ciastek
Ustawienia ciastek
Korzystamy z plików cookies.
Dostosuj Odrzuć wszystko Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody.
Tutaj możesz zmienić ustawienia zgód. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek