REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 50 za 50:

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest TORUŃDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Poznań (61-896) przy Towarowej 35, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 00000387295, NIP 783-16-72-881, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ” Bonus 50 za 50.”
 3. Akcja będzie miała miejsce w dniach od 02/11/2020 do 30/11/2020r.. i podzielona będzie na dwa etapy:
  • okres uzupełniania portfela klienta : 02/11-14/11/2020r.
  • okres realizacji wartości portfela: 03/11-30/11/2020r.
 4. Akcja prowadzona będzie w supermarkecie stacjonarnym E. Leclerc Toruń w godzinach jego otwarcia.
 5. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla Uczestników Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc, zwanego dalej Bonus. Informacje o Programie są dostępne w Regulaminie na stronie https://leclerc.pl/bonus/regulamin/.
 6. W dniach od 02/11-14/11/2020 r. klienci sklepu E. Leclerc Toruń, którzy dokonają zakupu z kartą Bonus produktów za kwotę minimum 50 zł na zakup dowolnych produktów z oferty sklepu z wyłączeniem produktów alkoholowych, tytoniowych, parafarmacji, żywienia początkowego, paliwa oraz doładowań do telefonów będą mogli skorzystać z promocji, otrzymując doładowanie na portfel punktowy w wysokości 50 punktów. Każdy 1 punkt ma wartość 1 zł.
 7. Konto Uczestnika Bonus może być doładowane tylko jeden raz w trakcie trwania promocji.
 8. Przy kolejnych zakupach, nie wcześniej niż w dniu 03.11.2020 r., paragony Uczestników programu Bonus, którzy spełnili warunek skorzystania z promocji i otrzymali środki na portfel punktowy, będą pomniejszane o 10% wartości, aż do wyczerpania całej kwoty portfela. Do wysokości kwoty pomniejszającej wartość paragonu nie są wliczane następujące produkty: napoje alkoholowe, artykuły tytoniowe, artykuły parafarmacji, żywienia początkowego, paliwo oraz doładowania do telefonów. Przy zakupach za 500 zł klient może wykorzystać wszystkie zgromadzone środki jednorazowo.
 9. Klient może wykorzystać środki zgromadzone na portfelu punktowym do 30.11.2020 r.; po tym terminie środki zostaną wykasowane.
 10. Warunkiem skorzystania z promocji i wykorzystania użycia środków jest zeskanowanie karty Bonus, na której znajdują się punkty przed dokonaniem zapłaty za zakupy.
 11. Jeżeli klient podczas jednorazowych zakupów dokona zakupów o wartości mniejszej niż 5 zł, środki z jego konta punktowego nie zostaną wykorzystane i kwota należna do zapłaty nie zostanie pomnijeszona.
 12. Produkty zakupione za bony rabatowe nie podlegają zwrotowi. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Klienta wynikających z właściwości przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli taka gwarancja została wydana.
 13. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany punktów na ekwiwalent pieniężny.
 14. Regulamin dostępny jest w POK sklepu oraz na stronie internetowej: www.torun.leclerc.pl
 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.